zakończenie projektu przystań żeglarska

Ukończona została realizacja na terenie Przystani Żeglarskiej Lubowidz zadania pn. ‘Modernizacja nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych”.

Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.