Lęborskie Dni Jakubowe


Program Lęborskich Dni Jakubowych 2011


Impreza plenerowa pn. "Lęborskie Dni Jakubowe" jest imprezą masową w związku z tym wszystkich uczestników obowiązuje regulamin terenu imprezy oraz regulamin imprezy.