Projekt przystań żeglarska

Na terenie Przystani Żeglarskiej Lubowidz trwa realizacja zadania pn. „Modernizacja nawierzchni ciągów pieszo - jezdnych”.

Zadanie jest zrealizowane przy dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze”.