Bieg o Puchar Konstytucji 3 Maja

REGULAMIN

Indywidualnych Biegów Przełajowych o „Puchar Konstytucji 3 Maja”


I.
Cel:
- Propagowanie biegania wśród młodzieży szkolnej i dorosłych jako najprostszych form ruchu.
- Zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

II.Organizator:

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

III. Termin i miejsce:

Termin: 30 kwietnia  2011r. /sobota/ – godz. 1100.
Miejsce: start i meta – Stadion Miejski w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56.

IV. Zgłoszenia:

Przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów na 15 minut przed startem.

Wszyscy zawodnicy pobierają karteczki od organizatora, na których umieszczają swoje dane i przekazują sędziemu po biegu na mecie.

Ponadto uczestnicy biegu głównego zapisują się na listę startową i pobierają numery startowe od organizatora.

 V. Kategorie wiekowe oraz program minutowy zawodów:

 Program minutowy biegów – kategorie wiekowe:

11.00 – krasnale dziewczęta ( rocznik 2002 i młodsi) – około 460m.

11.05 – krasnale chłopcy ( rocznik 2002 i młodsi) – około 460 m.

11.10 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2001 i 2000) – około 650 m.

11.15 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2001 i 2000) – około 650 m.

11.20 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 1999 i 1998) – około 1000 m.

11.30 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 1999 i 1998) – około 1000 m.

11.40 – gimnazja dziewczęta ( rocznik 1997,1996,1995) – około 1450 m.

11.50 – gimnazja chłopcy (rocznik 1997,1996,1995) – około 1450 m.

12.00 – bieg główny:

      - szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta (rocznik 1994,1993,1992) – ok. 2000 m.

      - szkoły ponadgimnazjalne chłopcy (rocznik 1994,1993,1992) – ok. 3000 m.

      - kobiety ( rocznik 1991-1981 oraz 1980 i starsze) – ok. 3000 m.

      - mężczyźni ( rocznik 1991-1981, 1980-1971, 1970-1961, 1960-1951, 1950 i starsi) – ok. 5000 m.

VI. Nagrody:

W kategoriach:
zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki i dyplomy. Ponadto w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych za zajęcie miejsc I-III przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy, a w kategoriach szkół ponadgimnazjalnych oraz kobiet i mężczyzn przewidziano nagrody finansowe.

Nagrody finansowe:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

-          dziewczęta: I miejsce – 100,00 zł               II miejsce – 60,00 zł              III – 40,00 zł

-          chłopcy:      I miejsce – 150,00 zł               II miejsce – 80,00 zł               III – 50,00 zł

Dorośli:

-          kobiety:       I miejsce – 250,00 zł               II miejsce – 150,00 zł             III miejsce – 100,00 zł

-          mężczyźni:  I miejsce – 350,00 zł               II miejsce – 200,00 zł             III miejsce – 100,00 zł

VII.     Postanowienia końcowe:

a) bieg o „Puchar Konstytucji 3 Maja” został włączony do cyklu Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar „Grand-Prix” Lęborka sezonu 2010/2011,

b) zawodnicy w obuwiu z kolcami nie będą dopuszczeni do biegu,

c) organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy,

d) organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki,

e) wszelkie informacje dotyczące biegu oraz aktualna punktacja umieszczane będą na tablicy ogłoszeń w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31, jak również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.csir.lebork.pl oraz podawane do prasy lokalnej lub wysyłane indywidualnie do zainteresowanych osób e-mail,

o sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator