Cennik pływalni

CENNIK USŁUG

 

obowiązujący na Pływalni Miejskiej w Lęborku
od dnia 21.05.2014 r.

 


I. Bilety jednorazowe ............................. do 30/60 minut                za każdą minutę ponad 30/60 min.


a) dzieci do lat 3                                          0,50 zł/1,00 zł                                   0,02 zł

b) dzieci i młodzież *                                    3,50 zł/7,00 zł                                   0,11 zł 

c) dorośli                                                       4,50 zł/9,00 zł                                   0,15 zł

d) dzieci i młodzież* oraz dorośli:

- w soboty od godz. 6.00 - 9.00 ***
- w niedziele i święta od godz. 6.00 - 12.00 ***       2,50 zł/5,00 zł                      0,08

e) dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych              2,50 zł/5,00 zł                      0,08
    i świątecznych oraz przerwy wakacyjnej      

Bilety jednorazowe dla dużej rodziny 3 + .... do 30/60 minut                za każdą minutę ponad 30/60 min.

a) dzieci do lat 3                                                 0,50zł/1,00 zł                                   0,02 zł

b) dzieci i młodzież *                                           1,75zł/3,50 zł                                   0,06 zł 

c) dorośli                                                             2,25 zł/4,50 zł                                   0,08 zł

d) dzieci i młodzież* oraz dorośli:

- w soboty od godz. 6.00 - 9.00 ***
- w niedziele i święta od godz. 6.00 - 12.00 ***        1,25 zł/2,50 zł                                   0,04

e) dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych 
    i świątecznych oraz przerwy wakacyjnej                1,25 zł/2,50 zł                                   0,04 zł


II . Karty wstępu** :

a) o nominale 42 zł - cena 35,00 zł  

b) o nominale 180 zł - cena 150,00 zł

Dopłaty do kart abonamentowych za przekroczenie nominału, zgodnie z cennikiem biletów jednorazowych

III. Wynajem dla grup zorganizowanych 1 cykl zajęciowy

  a) jeden tor:
- od poniedziałku do piątku w godz. 1440 - 2120         -     65,00 zł
- w pozostałych dniach i godzinach                            -     50,00 zł

  b) brodzik :
- od poniedziałku do piątku w godz. 1440 - 2120         -     100,00 zł
- w pozostałych dniach i godzinach                            -     85,00 zł

  c) duży basen : 
- od poniedziałku do piątku w godz. 1440 - 2120          -    300,00 zł
- w pozostałych dniach i godzinach                             -    270,00 zł


IV.Opłata za instruktora nauki pływania dla grup zorganizowanych do 15 osób  40, - zł


___________________  
* młodzież do lat 25 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
** przy zakupie magnetycznych kart wstępu obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 10,00 zł
*** opłata za każdą minutę pobytu na pływalni po godz. 9.00 w soboty i po godz. 12.00 w niedziele 
i święta będzie naliczana po 0,11 zł/min.

- Grupy zorganizowane zobowiązane są przestrzegać ustalonych cykli zajęciowych.
- W dużym basenie może przebywać jednorazowo 48 osób, a na jednym torze  
   maksymalnie 8 osób
- W brodziku może przebywać jednorazowo maksymalnie 18 osób
- Rezerwacja torów i brodzika dla grup zorganziowanych może być dokonywana tylko
   za pośrednictwem biura pływalni, z 5-cio dniowym wyprzedzeniem