Turniej ''Koszykarskie Trójki''

Turniej „Koszykarskie Trójki” w następujących kategoriach wiekowych:

a) szkoły podstawowe,
b) gimnazja,
c) „open”.

Turniej przeprowadzony zostanie w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 3 w Lęborku przy placu Piastowskim w dniach: 
10 i 11 lutego 2012r. o godz.1200
Zapisy do turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania
/odpowiedzialny Pan Piotr Długi/.