Turniej Mini Siatkówki

Turniej Mini Siatkówki w następujących kategoriach wiekowych:

a) szkoły podstawowe,
b) gimnazja.

Turniej przeprowadzony zostanie w sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52 w następujących terminach:
1, 3 i 8 lutego 2012r. w godz.1000 -1300
Zapisy do turniejów przyjmowane będą przed rozpoczęciem zawodów w miejscu ich rozgrywania.(Odpowiedzialny Pan Marcin Klukowski)