jakość wody

Tablica informacyjna (komunikat o stanie jakości wody):

10.01.2019r.