X Ogólnopolski Turniej Łucznictwa TradycyjnegoREGULAMIN