XII OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ W TENISIE

XII OTWARTE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SZKÓŁ W TENISIE:
             SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH
                     I PONADGIMNAZJALNYCH 


CZAS I MIEJSCE: Turniej odbędzie się 19. 05. 2012r. –początek gier o godzinie 9.15, na kortach przy ul. 9 Maja –zgłoszenie w dniu turnieju: 8:45 – 9.00 u organizatora. ORGANIZATOR: - Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku - Szkoła Tenisa „SMECZ” KT LSTZ „RETURN” SYSTEM ROZGRYWEK: Uzależniony od ilości startujących. Zawody przeprowadzone będą w poniższych kategoriach: - Szkół Podstawowych - Szkół Gimnazjalnych - Szkół Ponadgimnazjalnych Dla dziewcząt: 1 turniej z którego ustalona zostanie kolejność w poszczególnych kategoriach szkół Prowadzącym zawody i sędzią naczelnym będzie mgr Andrzej Borowski – KONTAKT TEL. 0- 502 661 836 UCZESTNICTWO:
- Uczniowie szkół z terenu Lęborka, Powiatu oraz wszyscy chętni
przybyli na turniej spełniający wymogi rocznikowe - Osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarskich do startu w zawodach szkolnych. Szkoły mają prawo wystawić dowolną ilość zawodników do turnieju - Startujący dostarczają zgodę rodziców na udział w zawodach i tel. kontaktowy NAGRODY: Medale, lub puchary sportowe, dyplomy, upominki sportowe SPRAWY NIE UJĘTE W W/W REGULAMINIE ROZSTRZYGAĆ BĘDZIE ORGANIZATOR. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych przełożony on będzie na dzień kolejny
ZA ORGANIZATORA: MGR ANDRZEJ BOROWSKI