WAKACYJNY GRAND PRIX LĘBORKA DZIECI I MŁODZIEŻY W TENISIE ZIEMNYM

REGULAMIN
VIII WAKACYJNEGO GRAND PRIX LĘBORKA DZIECI I MŁODZIEŻY W TENISIE ZIEMNYM

 

1.ORGANIZATOR: -ST "SMECZ", LSTZ "RETURN", CSiR

2.CEL IMPREZY: - popularyzacja dyscypliny wśród dzieci i młodzieży 

-podnoszenie umiejętności sportowych na wyższy poziom i wyłonienie najlepszych tenisistów w Lęborku

-promocja Miasta Lęborka przez tenis oraz stworzenie dzieciom i młodzieży ciekawej możliwości spędzenia wolnego czasu

3.TERMIN I MIEJSCE: - 4 - lipca , 25 - lipca oraz 29 - sierpnia 2012 r.

- zapisy i losowanie - zawsze godzina 9.00 

- korty tenisowe w Lęborku przy ul. 9 Maja

 
4. SYSTEM  ROZGRYWEK I SĘDZIOWANIE : - system uzależniony od ilości startujących: pucharowy, grupowy, lub mieszany

- sędzią naczelnym będzie Andrzej Borowski

 Punktacja pomocnicza :

-po każdym turnieju: za ostatnie m-ce 1 pkt, za przdostatnie -2 pkt, za ....

za III m-ce -tyle samo co za IV +2 pkt, za II - tyle co za III +2pkt, za I - tyle samo co za II +3 pkt


5. NAGRODY: 
-  puchary, statuetki, lub nagrody rzeczowe, oraz dyplomy sportowe
- wręczenie nagród, wraz z podsumowaniem nastąpi po zakończeniu 3 -ego turnieju


6. SPRAWY RÓŻNE : 
-  kwestie sporne rozstrzyga organizator, lub sędzia naczelny,

- prawo udziau mają osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarskich do startu w zawodach

- zawodnicy ubezpieczają się od nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie

- za rzeczy zaginione podczas turnieju organizator nie ponosi odpowiedzialności

- prawo udziału mają osoby niezależnie od miejsca zamieszkania - których rodzice wyrazili na to zgodę - co naleźy wraz z tel. kontaktowym do rodzica dostarczyć do organizatora na piśmie

KONTAKT TEL. DOT. TURNIEJU -502 661 836

 

                                                               ZA ORGANIZATORA: Andrzej Borowski

Komunikat nr 1

Komunikat nr 2