Tenis Stołowy 2012

REGULAMIN

Otwartych Mistrzostw Lęborka Amatorów w Tenisie Stołowym

 CEL:

- Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Lęborka i okolicy.

- Zachęcenie młodzieży i rodziców do spędzania wolnych chwil przy ping-pongowym stole.

 ORGANIZATOR:

Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

 TERMINY I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU:

Termin: 1 maja 2012r. /wtorek / od godz. 1530 - zapisy do turnieju, o godz. 1600 - gry

Miejsce: Miejska Hala Sportowa przy Gimnazjum nr 2 w Lęborku przy ul. Piotra Skargi 52.

 KATEGORIE:

- „Open” kobiet

- Mężczyźni do lat 20

- Mężczyźni 21-50 lat

- Mężczyźni powyżej lat 50

 SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU:

Turniej przeprowadzony zostanie systemem mieszanym tj. grupowym i pucharowym, każdy
z zawodników rozegra co najmniej 2 gry w turnieju.

 UCZESTNICTWO W TURNIEJU:

W turnieju mogą brać udział zawodnicy-amatorzy tzn. tacy, którzy nie biorę udziału
w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz Pomorski Wojewódzki Związek Tenisa Stołowego (zawodnik, który ani razu nie wystąpił w rozgrywkach PZTS i PWZTS w bieżącym sezonie może wziąć udział w turnieju).

 SPRAWY ORGANIZACYJNE:

- turniej rozgrywany będzie na 8 stołach „Butterfly” lub innych piłeczkami „Double Circle” zgodnie z regulaminem PZTS,

- nie pobiera się opłaty startowej,

- obsadę stolika sędziego głównego zapewni organizator,

- dla zwycięzców przewidziane są puchary, a zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w każdej kategorii otrzymają upominki oraz pamiątkowe dyplomy,

- organizator nie ponosi odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia osobistego uczestników zawodów,

o sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator.