Ferie na Sportowo 2019

„Ferie na sportowo 2019”

Szczegółowe informacje na temat Ferii na sportowo

11-15 lutego 2019r. - Halowy Turniej Piłki Nożnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna

20, 21 i 22 lutego 2019r. - Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców

20, 21 i 22 lutego 2019r. - Turniej Mini Siatkówki

18 i 20 lutego 2019r. - Halowy Turniej Tenisa Ziemnego