Ferie na Sportowo 2018


„Ferie na sportowo 2018”

Szczegółowe informacje na temat Ferii na sportowo

29 stycznia 2018r. - Halowy Turniej Piłki Nożnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna

5,7 i 8 lutego 2018r. - Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców

5,7 i 8 lutego 2018r. - Turniej Mini Siatkówki

31 stycznia 2018r. - Turniej „Koszykarskie Trójki"

Komunikat z Turnieju "Koszykarskie Trójki"

29 i 31 stycznia 2018r. - Turniej Tenisa Ziemnego

Komunikat z Turnieju Tenisa Ziemnego