Ferie na Sportowo 2017


„Ferie na sportowo 2017”

23 stycznia 2017r. - Halowy Turniej Piłki Nożnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna

17,19 i 23 stycznia 2017r. - Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt i chłopców

23,25 i 27 stycznia 2017r. - Turniej Mini Siatkówki

18 stycznia 2017r. - Turniej „Koszykarskie Trójki"

19 i 20 stycznia 2017r. - Turniej Tenisa Ziemnego