Lęborska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2012 w obiektywie

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Lęborska Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2012 w obiektywie


1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku oraz Lęborski Klub Fotograficzny przy LCK „Fregata”.

2. Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii oraz udokumentowanie przebiegu imprez organizowanych w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2012 w Lęborku

3. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich fotografujących bez ograniczeń wiekowych

4. Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu maksymalnie 5 fotografii, które mogą być zdjęciami pojedynczymi lub stanowić cykl zdjęć

5. Technika prac dowolna

6. Dopuszcza się dowolną obróbkę w programie graficznym, zachowując warunek wykonania zdjęcia w ustalonym czasie trwania konkursu

7. Czas trwania konkursu: rozpoczęcie w dniu 06.01.2012, zakończenie w dniu 08.01.2012 o godz. 1700

8. Wymagania techniczne: zdjęcia w dowolnym formacie. Zaleca się, aby dłuższy bok zdjęcia miał wymiar nie mniejszy niż 1200 pikseli

9. Forma dostarczenia zdjęć: zapis na dowolnym nośniku (płyta CD, pendrive, karta pamięci, itp.)

10. Identyfikacja autora zdjęć: zapisany na nośniku plik tekstowy zawierający imię i nazwisko lub pseudonim, nr tel., e-mail. Dopuszcza się opis na płycie/kopercie

11. Termin dostarczenia zdjęć: 08.01.2012 do godz. 1700

12. Miejsce dostarczenia zdjęć: aula Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych w Lęborku przy ul. Marcinkowskiego 1 / wydzielony punkt w kawiarence prowadzonej przez ZHP na holu głównym ZSM-I/.

13. Oceny dostarczonych prac dokona jury złożone z przedstawicieli organizatorów.

14. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 8 stycznia 2012r. ok. godz. 18 00 na scenie podczas XX Finału WOŚP w Lęborku oraz na łamach tygodnika Echo Ziemi Lęborskiej.

15. Dla autorów najlepszych 3 zdjęć organizatorzy przewidują drobne nagrody rzeczowe. Zdjęcie zwycięzcy konkursu zamieszczone zostanie w styczniowym wydaniu Echa Ziemi Lęborskiej.

16. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator.

17. Patronat medialny: Dziennik Bałtycki.