Biegi z okazji Święta Niepodległości

REGULAMIN

Indywidualnych Biegów Przełajowych z okazji Święta Niepodległości

 

I. Cel:

- Propagowanie biegania wśród młodzieży szkolnej i dorosłych jako najprostszych form ruchu.
- Zachęcenie uczestników do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

II. Organizator:

 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku.

III. 
Termin i miejsce: 

Termin: 12 listopada 2011 r. /sobota/ – godz. 1100.

Miejsce: start i meta – Stadion Miejski w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56.

IV. 
Zgłoszenia: 

Przyjmowane będą w dniu przeprowadzania biegów na 15 minut przed startem. Zawodnicy pobierają u organizatora karteczki, na których umieszczają swoje dane i przekazują sędziemu po biegu na mecie. Uczestnicy, którzy wypełnią zgłoszenia nieczytelnie lub niekompletnie nie będą brani pod uwagę w klasyfikacji końcowej biegu.

V. 
Kategorie wiekowe oraz program minutowy zawodów:

Program minutowy biegów – kategorie wiekowe:

11.00 – krasnale dziewczęta ( rocznik 2003 i młodsi) – około 460m.

11.05 – krasnale chłopcy ( rocznik 2003 i młodsi) – około 460 m.

11.10 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2002 i 2001) – około 650 m.

11.15 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2002 i 2001) – około 650 m.

11.20 – szkoły podstawowe dziewczęta ( rocznik 2000 i 1999) – około 1000 m.

11.30 – szkoły podstawowe chłopcy ( rocznik 2000 i 1999) – około 1000 m.

11.40 – gimnazja dziewczęta ( rocznik 1998,1997,1996) – około 1450 m.

11.50 – gimnazja chłopcy (rocznik 1998,1997,1996) – około 1450 m.

12.00 – bieg główny:

      - szkoły ponadgimnazjalne dziewczęta (rocznik 1995,1994,1993) – ok. 2000 m.

      - szkoły ponadgimnazjalne chłopcy (rocznik 1995,1994,1993) – ok. 3000 m.

      - kobiety ( rocznik 1992-1982 oraz 1981 i starsze) – ok. 3000 m.

      - mężczyźni ( rocznik 1992-1982, 1981-1972, 1971-1962, 1961-1952, 1951 i starsi) – ok. 5000 m.

VI. 
Nagrody:

Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymają pamiątkowe puchary lub statuetki i dyplomy. Ponadto w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych za zajęcie miejsc I-III przewidziano nagrody rzeczowe i dyplomy, a w kategoriach szkół ponadgimnazjalnych oraz kobiet i mężczyzn przewidziano nagrody finansowe.

Nagrody finansowe:

Szkoły Ponadgimnazjalne:

- dziewczęta: I miejsce – 100,00 zł               II miejsce – 60,00 zł              III – 40,00 zł

- chłopcy:      I miejsce – 150,00 zł               II miejsce – 80,00 zł               III – 50,00 zł

Dorośli:

- kobiety:       I miejsce – 250,00 zł               II miejsce – 150,00 zł             III miejsce – 100,00 zł

- mężczyźni:  I miejsce – 350,00 zł               II miejsce – 200,00 zł             III miejsce – 100,00 zł

VII. 
Postanowienia końcowe:

a) bieg z okazji Święta Niepodległości został włączony do cyklu Indywidualnych Biegów Przełajowych o Puchar Grand-Prix Lęborka sezonu 2011/2012.

b) zawodnicy w obuwiu z kolcami nie będą dopuszczeni do biegu.

c) organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione podczas trwania imprezy.

d) organizator nie ubezpiecza startujących i nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.

e) komunikat z biegów oraz aktualna punktacja Grand-Prix będą wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku przy ul. Olimpijczyków 31, jak również dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem www.csir.lebork.pl oraz podane do prasy lokalnej lub wysyłane indywidualnie do zainteresowanych osób e-mail.

f) o sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyduje organizator.