Majowy Turniej Piłki Nożnej

Zapraszamy do zapisów na Majowy Turniej Piłki Nożnej
drużyn 6-osobowych


Regulamin Majowego Turnieju Piłki Nożnej

Oświadczenie rodziców/opiekunów do turnieju piłki nożnej