DODATKOWE WEJŚCIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie mogą korzystać z pływalni dwa razy w tygodniu na jednym cyklu zajęciowym

- niedziela od godz. 11.00 - 15.00
- sobota od godz. 15.30 - 16.45

Odpłatność za 1 cykl zajęciowy wynosi 1.00 zł za osobę. 
Cykl zajęciowy trwa 75 minut. 
Po tym okresie ulga traci ważność. Opłata jest liczona zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.