"Duża Rodzina 3+"
karta honorowana na podstawie 
Zarządzenia Burmistrza Miasta Lęborka.

Serdecznie zapraszamy!

         Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku informuje, iż z dniem 1 stycznia 2015 roku na podstawie Zarządzenia Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 20.01.2015r. wprowadzono do realizacji Program „Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”. Od 2015 roku zakres wsparcia objął rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje i więcej dzieci.

         Uruchomienie karty „Duża Rodzina 3+” oznacza wprowadzenie 50% zniżek od obowiązujących cen biletów na Pływalni Miejskiej „Rafa” w Lęborku (zgodnie z cennikiem usług obowiązujących na Pływalni Miejskiej w Lęborku).

         W związku z powyższym beneficjenci programu, poprzez korzystanie z pływalni na preferencyjnych zasadach mają możliwość wzmocnienia kondycji i więzi Rodziny Wielodzietnej. 

Wszystkich chętnych do udziału w Programie

„Lębork Miastem dla Dużej Rodziny”

serdecznie zapraszamy.